Tuyển gấp phiên dịch viên cho đơn hàng chế biên thực phẩm

Tuyển gấp phiên dịch viên cho đơn hàng chế biên thực phẩm

Hiện nay, công ty xuất khẩu Nhật Bản Batimex chúng tôi cần 3 bạn ứng tuyển vào vị trí phiên dịch cho đơn hàng chế biến thực phẩm. Đây là một đơn hàng được nhiều bạn quan tâm. Bạn sẽ làm việc với TTS, phiên dịch và chỉ đạo kĩ...

Đơn kỹ sư xây dựng lương cực HOT tháng 3/2019

Đơn kỹ sư xây dựng lương cực HOT tháng 3/2019

Đơn hàng kỹ sư xây dựng dân dụng, cầu đường, công trình thủy lợi là thuộc nhóm ngành nghề xây dựng, những đơn hàng thuộc ngành nghề xây dựng làm tại Nhật Bản lương cao hơn so với các ngành nghề khác. Chi tiết đơn hàng dưới...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm