Đơn hàng xây trát trung cư, nhà ở tại tỉnh Tochigi Nhật Bản

Đơn hàng xây trát trung cư, nhà ở tại tỉnh Tochigi Nhật Bản

Đơn hàng xây chat thuộc ngành xây dựng, với tính chất công việc làm ở ngoài trời tự do thoải mái, không bị gò bó. Đơn hàng phù hợp với những bạn không muốn làm việc ở phân xưởng muốn đi lại ở ngoài hít thở không khí. Chi tiết...

Đơn hàng gia công kết cấu thép thi vào tháng 7/2019

Đơn hàng gia công kết cấu thép thi vào tháng 7/2019

Đơn hàng gia công kết cấu thép là thuộc nhóm cơ khí công xưởng, với mức lương cao công việc ổn định, tính chất công việc không áp lực, phù hợp cho những bạn thích đi xuất khẩu lao động Nhật Bản đơn hàng cơ khí. Dưới đây là...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm