Lễ chùa đầu năm – phong tục truyền thống tại Nhật Bản

Lễ chùa đầu năm – phong tục truyền thống tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, đi lễ chùa đầu năm là một phong tục truyền thống đón năm mới tại Nhật. Giống như ở Việt Nam, người Nhật cũng có tục lệ đi lễ chùa đầu năm, tiếng Nhật gọi là 初詣 (hatsumode), để cảm ơn những gì đã nhận...

Bài viết được quan tâm