Đơn hàng xây dựng làm lợp mái thi tuyển tháng 11/2018

Đơn hàng xây dựng làm lợp mái thi tuyển tháng 11/2018

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành xây dựng chiếm khoảng 40% trong tổng số đơn hàng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản mỗi tháng. Khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành xây dựng, người lao động sẽ phải làm việc với...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm