Tuyển 09 nam làm giàn giáo tại Tokyo, chấp nhận tuổi cao

Tuyển 09 nam làm giàn giáo tại Tokyo, chấp nhận tuổi cao

Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm giàn giáo trong công trưởng xây dựng là đơn hàng truyền thống của công ty BATIMEX. Các đơn hàng giàn giáo thường phù hợp với những lao động nhiều tuổi, có sức khỏe tốt. Hiện tại công ty chúng...

Bài viết được quan tâm