Về việc khám sức khỏe đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

Về việc khám sức khỏe đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

Khám sức khỏe tổng quát là việc bắt buộc đối với những ứng viên tham gia chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản. Bộ hồ sơ sức khỏe hợp lệ phải có dấu xác nhận của các bệnh bệnh viện được cấp phép khám sức khỏe cho...

Bài viết được quan tâm