Đơn may tuyển 15 nữ với mức lương siêu HOT T3/2019

Đơn may tuyển 15 nữ với mức lương siêu HOT T3/2019

Xí nghiệp ATAGO tại tỉnh FUKUI tuyển lao động với số lượng lớn, mức thu nhập cao với tính chất công việc của ngành nghề may, lên công việc nhẹ nhà không vất vả luôn được ở trong nhà không phải lo mưa gió khi làm việc như các đơn...

Đơn may tuyển 15 nữ với mức lương siêu HOT T3/2019

Đơn may tuyển 15 nữ với mức lương siêu HOT T3/2019

Xí nghiệp ATAGO tại tỉnh FUKUI tuyển lao động với số lượng lớn, mức thu nhập cao với tính chất công việc của ngành nghề may, lên công việc nhẹ nhà không vất vả luôn được ở trong nhà không phải lo mưa gió khi làm việc như các đơn...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm