Đơn hàng ván khuôn làm việc tại Aichi tháng 6/2019

Đơn hàng ván khuôn làm việc tại Aichi tháng 6/2019

Hiện tại công ty xuất khẩu Nhật Bản Batimex chúng tôi cần tuyển 6 bạn cho đơn hàng ván khuôn là việc tại tỉnh Aichi. Đơn hàng thuộc ngành xây dựng nên khi tham gia đơn hàng bạn sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động...

Đơn hàng ván khuôn làm việc tại Aichi tháng 6/2019

Đơn hàng ván khuôn làm việc tại Aichi tháng 6/2019

Hiện tại công ty xuất khẩu Nhật Bản Batimex chúng tôi cần tuyển 6 bạn cho đơn hàng ván khuôn là việc tại tỉnh Aichi. Đơn hàng thuộc ngành xây dựng nên khi tham gia đơn hàng bạn sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm