Đơn hàng trồng sen tại Ibaraki tháng 5/2019

Đơn hàng trồng sen tại Ibaraki tháng 5/2019

Trong những ngày mùa hè này, xuatkhaunhatban.vn cần tuyển 6 bạn cho đơn hàng trồng sen. Đơn hàng này đặc biệt phù hợp với các bạn yêu hoa. Môi trường làm việc ngoài trời thoáng mát và đặc biết ngát hương sen sẽ khiến bạn cảm thấy...

Đơn hàng trồng sen tại Ibaraki tháng 5/2019

Đơn hàng trồng sen tại Ibaraki tháng 5/2019

Trong những ngày mùa hè này, xuatkhaunhatban.vn cần tuyển 6 bạn cho đơn hàng trồng sen. Đơn hàng này đặc biệt phù hợp với các bạn yêu hoa. Môi trường làm việc ngoài trời thoáng mát và đặc biết ngát hương sen sẽ khiến bạn cảm thấy...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm