Đơn hàng thi công đường ống tại Saitama

Đơn hàng thi công đường ống tại Saitama

Tháng 5 này, công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Batimex cần tuyển 3 bạn nam cho đơn hàng thi công đường ống. Đơn hàng thi công đường ống tại tỉnh Saitama được các bạn lao động quan tâm bởi chi phí bay thấp. Dưới đây là chi tiết...

Đơn hàng thi công đường ống tại Saitama

Đơn hàng thi công đường ống tại Saitama

Tháng 5 này, công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Batimex cần tuyển 3 bạn nam cho đơn hàng thi công đường ống. Đơn hàng thi công đường ống tại tỉnh Saitama được các bạn lao động quan tâm bởi chi phí bay thấp. Dưới đây là chi tiết...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm