Đơn hàng ép kim loại mới nhất tháng 5/2019

Đơn hàng ép kim loại mới nhất tháng 5/2019

Công ty Batimex trong tháng 4 này cần tuyển nhân viên tiếp nhận đơn hàng ép kim loại. Đây là đơn hàng được nhiều lao động ưu tiên lựa chọn, bởi đặc thù công việc là làm trong nhà xưởng. Đặc biệt, đây được đánh giá là đơn hàng...

Đơn hàng ép kim loại mới nhất tháng 5/2019

Đơn hàng ép kim loại mới nhất tháng 5/2019

Công ty Batimex trong tháng 4 này cần tuyển nhân viên tiếp nhận đơn hàng ép kim loại. Đây là đơn hàng được nhiều lao động ưu tiên lựa chọn, bởi đặc thù công việc là làm trong nhà xưởng. Đặc biệt, đây được đánh giá là đơn hàng...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm