3 Đơn hàng cơ khí đi Nhật lượng CỰC cao trong tháng 4/2019

3 Đơn hàng cơ khí đi Nhật lượng CỰC cao trong tháng 4/2019

Đơn hàng cơ khí đi Nhật là những đơn hàng có tính chất công việc nhẹ nhàng thu nhập lớn, nhiều việc làm thêm, giờ tăng ca công việc môi trường trong nhà xưởng. Chi tiết các đơn hàng cơ khí dưới đây: 1. Đơn hàng hàn bán tự động...

Đơn hàng gia công kết cấu thép thi vào tháng 7/2019

Đơn hàng gia công kết cấu thép thi vào tháng 7/2019

Đơn hàng gia công kết cấu thép là thuộc nhóm cơ khí công xưởng, với mức lương cao công việc ổn định, tính chất công việc không áp lực, phù hợp cho những bạn thích đi xuất khẩu lao động Nhật Bản đơn hàng cơ khí. Dưới đây là...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm