Tuyển 9 nam tham gia đơn hàng xây dựng tại tỉnh CHIBA

Tuyển 9 nam tham gia đơn hàng xây dựng tại tỉnh CHIBA

Hiện tại công ty xuất khẩu Nhật Bản Batimex chúng tôi cần tuyển 9 bạn cho đơn hàng xây dựng dán ngói và dán tường làm việc tại tỉnh Chiba. Đơn hàng thuộc ngành xây dựng nên khi tham gia đơn hàng bạn sẽ được trang bị đầy đủ...

Tuyển 9 nam tham gia đơn hàng xây dựng tại tỉnh CHIBA

Tuyển 9 nam tham gia đơn hàng xây dựng tại tỉnh CHIBA

Hiện tại công ty xuất khẩu Nhật Bản Batimex chúng tôi cần tuyển 9 bạn cho đơn hàng xây dựng dán ngói và dán tường làm việc tại tỉnh Chiba. Đơn hàng thuộc ngành xây dựng nên khi tham gia đơn hàng bạn sẽ được trang bị đầy đủ...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm