Đơn chăn nuôi bò sữa tại Hokkaido chi phí cực thấp 3/2019

Đơn chăn nuôi bò sữa tại Hokkaido chi phí cực thấp 3/2019

Đơn hàng nuôi bò sữa với chi phí cực thấp, Xí nghiệp tốt, lương giờ làm cao hơn giờ tối thiểu vùng hokkaido hay nhanh tay đăng ký để được tham gia đơn hàng. Chi tiết đơn hàng dưới đây. 1. NỘI DUNG ĐƠN HÀNG – Số lượng lao động...

Đơn hàng ép khung kim loại Aichi chi phí cực rẻ 3/2019

Đơn hàng ép khung kim loại Aichi chi phí cực rẻ 3/2019

Đơn hàng ép khung kim loại của tỉnh Aichi, phù hợp các lao động thích đơn công xưởng, nhiều việc làm thêm, và có mong muốn tham gia các đơn hàng cơ khí. Chi tiết đơn hàng dưới đây. 1. NỘI DUNG ĐƠN HÀNG – Số lượng lao động cần...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm