Làm sao để đi xuất khẩu lao động thực sự thành công?

Làm sao để đi xuất khẩu lao động thực sự thành công?

Bà Vân Hà, Trưởng phòng Thông tin – Truyền thông Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết hiện nay có nhiều thị trường lao động rất tiềm năng, tuy nhiên, để nâng cao chất lượng của người đi xuất khẩu lao động, chúng ta cần...

Bài viết được quan tâm