Nenkin là gì? Lấy tiền Nenkin có khó không?

Nenkin là gì? Lấy tiền Nenkin có khó không?

Trong những năm gần đây, số lượng người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản ngày càng tăng. Khi sống và làm việc tại Nhật Bản, ngoài những quyền lợi về chế độ lương, đãi ngộ, người lao động cũng phải chịu nghĩa vụ bắt buộc...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm